Možnosti dovozu automobilov zo zahraničia

18.09.2011 22:52

- Dovoz auta formou automobilov
U väčšiny sprostredkovateľov prebieha tak, že je vopred vybrané aprekonzultované konkrétne vozidlo a pre toto sa potom spoločne ide,alebo sa jazdí tzv "na blind". Táto forma je aktuálne iba pri dovoze áutza Švajčiarska kde sú autocentra sústredené vždy do jednej lokality aje tu veľký výber áut. Pri dovoze z iných štátov sa väčšinou jazdia navopred vybrané auto z toho dôvodu, že väčšinou nie sú žiadne príliš veľká autocentra, ale jednotlivé bazáre  rozprestreté po celom štáte.Sprostredkovateľ dáva zákazníkovi väčšinou vybrať spôsob dopravy do ČR. Po vlastnej osi alebo na vleku. Pri dovoze auta po vlastnej osisprostredkovateľ väčšinou zabezpečuje vybavenie prevozné značiek vkrajine pôvodu a dôležité odhlásenia v krajine pôvodu, bez ktorého nemožno neskôr vozidlo v ČR prihlásiť.
- Dovoz auta na zmluvu
Druhou možnosťou je dovoz áut na zmluvu. To sa robí tak, že sivyberie konkrétnu značku a typ automobilu, výbavu a dohodnete cenu.Následne sa spíše sprostredkovateľská zmluva, v ktorej musí byť presne automobil špecifikovaný a zákazník zaplatí, zálohy (zvyčajne sapohybuje do 30% z ceny vozidla). Potom čo spoločnosť danýautomobil nájde, tak dôjde ešte k ďalšej konzultácii a pokiaľ zákazníkautomobil schváli tak len spoločnosť automobil privezie a prihlási naslovenskom.